TMT TATA

XE TẢI TATA ULTRA 1014

Tải trọng: 7,2 tấn
KT Mui bạt: 6150x2100x2050 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TẢI TATA SUPER ACE

Tải trọng: 1 tấn hoặc 1,2 tấn
Thùng lửng: 2620x1460x3000 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TAI TATA ULTRA 814

Xe Chassis
Tải trọng: 7.4 tấn

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TẢI TATA ULTRA 1518

Tải trọng: 7,2 tấn
KT Mui bạt: 6150x2100x2050 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết