TMT MOTORS

CAPTAIN E

CAPTAIN E250: Tải trọng 2,3 tấn

CAPTAIN E350: Tải trọng 3,5 tấn

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

KC10385D

Tải trọng: 8,2 tấn

KT lòng Thùng: 3760x2290x750 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

KC10570D2

Tải trọng: 7 tấn

KT lòng Thùng: 3340x1920x600 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

KC7050D

Tải trọng: 5 tấn

KT lòng thùng: 3270x1920x640 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

KC7050D2

Tải trọng: 5 tấn

KT lòng thùng: 3340x1920x600 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

ZB5010D

Tải trọng: 990kg

KT lòng thùng: 2260x1480x310 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

ZB5024D

Tải trọng: 2.4 tấn

KT lòng thùng: 2310x1490x640 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

ZB5035D

Tải trọng: 3.5 tấn

KT lòng thùng: 2310×1500640 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

ZB5040D

Tải trọng: 3.9 tấn

KT lòng thùng: 2640x1640x660 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

ZB7050D

Tải trọng: 4,95 tấn

KT lòng thùng: 2260x1480x660 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT