TMT MOTORS

XE TẢI BEN KC10385D

Tải trọng: 8.2 tấn
KT lòng Thùng: 3760x2290x750 (mm)

Giá: 598.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN KC10570D2

Tải trọng: 7 tấn
KT lòng Thùng: 3340x1920x600 (mm)

Giá: 643.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN ZIBO ZB5035D

Tải trọng: 3.5 tấn
KT lòng thùng: 2310 x 1500 x 640 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TẢI BEN KC7050D2

Tải trọng: 5 tấn
KT lòng Thùng: 3340x1920x600 (mm)

Giá: 525.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN KC7050D

Tải trọng: 5 tấn
KT lòng Thùng: 3270x1920x640 (mm)

Xem chi tiết

XE TẢI BEN ZIBO ZB5024D

Tải trọng: 2.4 tấn
KT lòng Thùng: 2310x1490x640 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TẢI BEN ZIBO ZB5010D

Tải trọng 990 kg
KT lòng Thùng: 2260x1480x310 (mm)

Giá: 287.000.000 VND
Xem chi tiết

XE TẢI BEN ZIBO ZB5040D

Tải trọng 3.9 tấn
KT lòng Thùng: 2640x1640x660 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TẢI BEN ZIBO ZB7050D

Tải trọng: 4.95 tấn
KT lòng thùng: 2260x1480x310 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TẢI DFSK K01

Tải trọng: 950 kg
KT thùng MB: 2350x1420x1500 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TẢI VAN DFSK C35

Tải trọng: 945 kg
Thùng hàng: 2570 x 1510 x 1170 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TẢI VAN DFSK K05S

Tải trọng xe 2 chỗ: 945 kg
Tải trọng xe 5 chỗ: 700 kg

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

XE TẢI DFSK K01S

Tải trọng: 990 kg
KT thùng lửng: 2700x1435x350 (mm)

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết