TMT SINOTRUK

XE BEN HOWO SINOTRUK 12.5 TẤN

 

 

Tải trọng: 12.5 tấn

KT lòng thùng: 4950x2300x920(mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

XE BEN HOWO SINOTRUK 12.8 TẤN

 

 

Tải trọng: 12.8 tấn

KT lòng thùng: 6500x2300x680(mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

XE BEN HOWO SINOTRUK 12.9 TẤN

 

 

Tải trọng: 12.9 tấn

KT lòng thùng: 6500x2300x720(mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

XE BEN HOWO SINOTRUK 16 TẤN

 

 

Tải trọng: 16 tấn

KT lòng thùng: 6400x2340x950(mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

XE BEN HOWO SINOTRUK 9.3 TẤN

 

 

Tải trọng: 9.3 tấn

KT lòng thùng: 4990x2300x620(mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT

XE BEN HOWO SINOTRUK 9.4 TẤN

 

 

Tải trọng: 9.4 tấn

KT lòng thùng: 5000x2300x650(mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE CHASSI HOWO SINOTRUK 30 TẤN

 

 

Xe Chassi Howo SinoTruk

Khối lượng toàn bộ: 30 tấn

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE CHASSI HOWO SINOTRUK 34 TẤN

 

 

Xe Chassi Howo SinoTruk

Khối lượng toàn bộ: 34 tấn

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE ĐẦU KÉO HOWO SINOTRUK

 

 

Tải trọng: 25 tấn

 

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE TẢI BEN TMT ST10575D2

 

 

Tải trọng: 7.1 tấn

KT lòng thùng: 4040x2240x650 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE TẢI BEN TMT ST10580D

 

 

Tải trọng: 7.7 tấn

KT lòng thùng: 4040x2110x750 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
 XE TẢI BEN TMT ST8565D

 

 

Tải trọng: 6.5 tấn

KT lòng thùng: 3170x2060x780 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
 XE TẢI BEN TMT ST8565D2

 

 

Tải trọng: 6.5 tấn

KT lòng thùng: 3500x2045x720 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE TẢI HOWO SINOTRUK 30 TẤN

 

 

Xe Tải Howo Sinotruk

Khối lượng toàn bộ 30 tấn

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE TẢI HOWO SINOTRUK 7.5 TẤN

 

 

Tải trọng: 7.5 tấn

KT lòng thùng: 6200x2350x755/2150 (mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE TẢI HOWO SINOTRUK 8 TẤN

 

 

Tải trọng: 8 tấn

KT lòng thùng: 8100x2350x750/2150(mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE TẢI HOWO SINOTRUK 8.45 TẤN

 

 

Tải trọng: 8.45 tấn

KT lòng thùng: 4050x2290x745(mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
XE TẢI HOWO SINOTRUK 8.8 TẤN

 

 

Tải trọng: 8.8 tấn

KT lòng thùng: 4285x2240x740(mm)

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT
 XE TRỘN BÊ TÔNG HOWO SINOTRUK

 

 

Bom trộn CICM thể tích 10m3 – 12m3

Hệ thống thủy lực EATON

Giá niêm yết: Liên hệ 0869.668.898

XEM CHI TIẾT